Jak vnímá Ctirad Hemelík Deepaka?

„Já osobně vnímám Deepaka jako nejlepšího průvodce aktivních lidí. Tedy těch, kteří chtějí, aby jejich život měl smysl a poslání – a to nejen pro ně samotné, ale i pro okolní svět. Jinak řečeno těch, kteří vědí, že pro to musí něco udělat.  Jsou to na první pohled snadné kroky , ale jejich realizace pro nás v dnešní uspěchané době nemusí být lehká. Deepak je pro mě tím, kdo tyto kroky umí popsat a zformulovat do jednoduchých rad a doporučení. A pro mě je tím nejlepším. To je ten hlavní důvod, proč jsem sedm dlouhých let pracoval na možnosti jeho návštěvy v České republice.“

Ctirad Hemelík – ředitel pořádající  společnosti Felicius Media

www.ctiradhemelik.cz